KVKK Başvuru Formu

KARTAL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
(“Şirket”)
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

 

 1. Veri Sahibinin iletişim bilgileri:

 

*Adı-Soyadı: …………………………………………………………………….
*TC Kimlik Numarası: ……………………………………………………………………
*Telefon ve Faks

Numarası:

……………………………………………………………………
* Elektronik posta adresi ……………………………………………………………………
*İşyeri veya İkamet

Adresi:

……………………………………………………………………

  

 1. Lütfen veri sahibi olarak Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır

 

☐     Müşteriyim ☐   Eski Müşteriyim

☐   Diğer: …………………..

Hizmet Alınan Birimler:….………………………………………………………..…………………………………
Çalışılan Şirket Unvanı:………………………………………..……………………………………

 Şirket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır

 

☐   Mevcut Çalışanıyım

☐   Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………

☐   Diğer:

………………………………………………

☐   İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………

☐   Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

…………………………………………………

 1. *Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

*Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz.

  ……………………………………….……………………………….……………………………………………………………………………

Açıklama

Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini

 • Balçık Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi No:140 Gebze Kocaeli adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

Balçık Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi No:140 Gebze Kocaeli posta adresine veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kartalkimya@hs01.kep.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza

tarafımıza iletebilirsiniz.
Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese/e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan Şirketimiz sorumlu değildir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Tarihi                                     : Başvuran Adı Soyadı     :

İmza*                                      :

 

Başvurunun Alındığı Tarih : Başvuruyu Alan Adı Soyadı:

 İmza                                      :

ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK VE BİZDEN HABERLER İÇİN E-BÜLTENİMİZE ÜYE OLUN

  Bizler Kartal Kimya olarak, ekonomi, çevre ve toplumun tüm eksenlerinde gelecek nesillere karşı sahip olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bu bilinci, kurumsal değerlerimiz ve dürüst ilkelerimizle sürdürülebilir ve güvenilir bir gelecek çizerek yansıtıyoruz. Her gün “hayata pozitif katkı sunmak” için çalışıyoruz.

  +90 262 888 41 00

  info@kartalkimya.com

  Balçık Mah. Pelitli Yolu Cad.
  No:140, 41490
  Gebze / Kocaeli