Yönetim Sistemi Politikamız
1985’ten bu yana “Çiftlikten Sofraya”
Amacımız;
Müşterilerimizin talep ettikleri ürünleri, standartlarına, şartname ve sözleşmelerine uygun olarak, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, mümkün olan en iyi teknolojileri kullanarak, çevreyi, üretici ve tüketici sağlığını koruyarak en az hatayla ve tam zamanında üretmek, ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uymak, müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak, firma itibarının ve karlılığının daha da arttırılmasını sağlamaktır.
Bu amaçla,
her türlü faaliyetimizi kapsayan, değişen piyasa koşullarına, yasalara mevzuatlara ve müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde etkinliğini devamlı geliştirecek olan, çevreye, üretici ve tüketici sağlığına olabilecek riskleri azaltmayı hedefleyen ISO 9001, ISO 14001, FAMI-QS Sistemleri uygulanır.
Biz;
Kartal Kimya San. Ve Tic.A.Ş. olarak, bu politikada belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışarak, işlerimizi yöneteceğimizi, gerekli kaynakları ayıracağımızı, yönetim sistemleri ile ilgili çalışmaları görevimizin önemli bir parçası olarak kabul edeceğimizi ve çalışma arkadaşlarımızı da bu yönde teşvik edeceğimizi, yaptığımız işlerde tüm Yönetim Sistemlerimizin kurallarına uyacağımızı çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atıkların azaltılması yönünde çalışacağımızı ve çalışma arkadaşlarımızın da bu kurallara uymasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

Yusuf KANAT
Genel Müdür