tavuktavuk
   Anasayfa   x   Ürünler   x   Premiks Ürünler   x   Karbio
Karbio®Buzağı

Buzağılar, yaşamlarının ilk 10 haftasında, rumen gelişiminin tamamlanmaması ve gerekli enzimleri sentezleyecek rumen mikroorganizmalarının yetersiz olması sebebiyle, besin maddelerinden tam olarak faydalanamazlar. Gerekli olan vitamin, mineral takviyelerinin temin edilmemesi bu durumda esansiyel bir hal almaktadır.
Bir çiftlikte ishallerin, septiseminin ve solunum yolu hastalıklarının görülmesi, buzağıların 6. Ayda ulaşacakları vücut ağırlıklarını, pelvik yüksekliklerini ve bağışıklık skorunu %20 ile 31 arasında olumsuz etkilemektedir.
Karbio®Buzağı, sindirim kanalında, koliform bakterilerin kolonizasyonunun fazla, Lactobacillus spp düzeyinin az olması genç hayvanların yetiştirilmesinde sıklıkla karşılaşılan ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan ishal vakalarına sebebiyet vermektedir. Buda hayvanın hem canlı ağırlık artışını, hem de mortalite oranını negatif yönde etkiler. KarbioBuzağı içeriğinde bulunan ActiSaf Sc47 canlı maya ile buzağıların bağırsaklarındaki patojenlerin yakalanmasında yardımcı olur ve epitelleri koruyarak ishal gibi hastalıkların azalmasını sağlar.

Kullanım Şekli
Buzağılarda 100 g/hayvan/gün şeklinde kullanımı önerilmektedir.
Depolama Şekli
Kuru ve serin bir ortamda muhafaza ediniz.
Ambalaj Şekli
1kg, 10kg ve 15 kg'lık kovalarda veya 25 kg'lık kraft ambalajlarda sunulur.
ÜRÜN BROŞÜRÜ (PDF)