İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1985’ten bu yana “Çiftlikten Sofraya”
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 2012 yılında başlayan mevzuat değişiklikleri bugün hala devam etmektedir. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine verdiğimiz önemin yanı sıra mevzuatlara uyum prensibimiz doğrultusunda kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, çalışmalarını bu yılda da geliştirerek sürdürmüştür.
Şirketimizde kurul işleyişi ile şirket genelinde uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek, şirket içerisinde geliştirilen iyi uygulamaların benimsenmesini ve yüksek iş güvenliği standartları belirlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Bu hedefler çerçevesinde Kartal Kimya, alanında uzman bir şirketten destek alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği toplantıları, seminer ve eğitimler artarak devam etmiştir.