ÇEVRE POLİTİKAMIZ
1985’ten bu yana “Çiftlikten Sofraya”
Kartal Kimya Üretim Tesisi, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülleri 2015-2016 kapsamında, Türkiye genelinde organize sanayi firmaları arasında ödül alan üretim tesisleri arasına girdi.
Kartal Kimya Üretim Tesisi, sürdürülebilir atık yönetimi politikaları, çevreye saygılı çalışmaları ve bu konuda yaptığı yatırımlar kapsamında aldığı “Çevreci Tesis Ödülü” ile çevreye ve sürdürülebilir yaşama verdiği önemin altını bir kez daha çizmiş oldu.

 

Gelecek nesiller için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
Kartal Kimya olarak çevre politikası ile ilgili vizyonumuz;
Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
• Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,
• Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,
• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
• Sürdürülebilir Kalkınmayı – destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
• Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
Çevreci vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de hem ülkemiz hem de dünyamız için güvenilir izi bırakan bir şirket olmayı hedefliyoruz.
Kartal Kimya’da Çevre Politikamız;
Şirketimizdeki tüm süreçlerde “Çevreyi koruma ve Sürdürülebilirlik” olgusu üzerine kurulmuştur.
• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
• Kartal Kimya şirketindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
taahhüt etmektedir.